Personvern

Bakeriet i Bagn er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Vi vil derfor sørge for at vår bruk av personopplysninger er i samsvar med gjeldende personvernregler.

Rammene for behandling av personopplysninger

Bakeriet i Bagn behandler personopplysninger innenfor rammene av gjeldende lovverk og denne personvernerklæringen. Personopplysninger hentes inn når det er nødvendig for at vi skal kunne utføre de oppgaver og tjenester vi er pålagt å utføre i henhold til lov og/eller avtale, eller når du på annen måte gir personopplysninger til oss.

Personopplysninger er opplysninger som direkte eller indirekte kan knyttes til deg som enkeltperson. Eksempelvis behandler vi navn, adresse, telefonnummer og  e-postadresse. 

Formål med lagring og behandling av personopplysninger.

Personopplysninger lagres og behandles først og fremst for å administrere og gjennomføre kundeforholdet, og for å behandle og utføre dine bestillinger. 

Innsyn, retting og sletting.

Du har rett til innsyn i dine personopplysninger. Ta kontakt med Bakeriet i Bagn,så eksporterer vi dine data. Du kan også be om å få rettet eventuelle feil.

Dersom du ønsker det kan vi også slette eller anonymisere dine personopplysninger.

Oppbevaring av personopplysninger.

Vi oppbevarer personopplysninger etter god praksis innenfor EU/EØS etter gjeldende lovverk.

Cookies / Local Storage

Bakeriet i Bagn bruker (funksjonelle) cookies for å holde på tilstand under nettbestilling.Informasjonen sendes aldri til server, og den brukes aldri til å spore deg. 

Analytics

Bakeriet i Bagn bruker google analytics for statistikk over bruk. Innsamlingen av statistikk er gjort helt anonymt, uten sporbare bruker-IDer eller lignende.